Studia podyplomowe Zabrze, Katowice - Śląskie

Studia podyplomowe

Cel studiów podyplomowych


Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na jednym z czternastu kierunków, jakie są prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Zabrzu. Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry w zależności od wybranego kierunku. Terminy i czas zajęć są dostosowane zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

 

PROMOCJA!

 

Absolwenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, zapisując się na studia podyplomowe, nie płacą wpisowego!


 

Ale to nie wszystko!

 

Słuchacze studiów podyplomowych, którzy są absolwentami Jańskiego lub słuchacze którzy podejmują kształcenie na drugim kierunku studiów podyplomowych wnoszą czesne obniżone o 20%. (W przypadku gdy studia podyplomowe rozpoczynają się w tym samym czasie, ulga dotyczy czesnego, na kierunku którego wysokość jest niższa).

 


Wydział Zamiejscowy w Zabrzu kształci na kierunkach
:

 

 

Studia podyplomowe dwusemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

IX

rat

II

raty

I

rata

1. Kadry i płace w zarządzaniu  2 400 zł 330 zł  1.400 zł 2.700 zł

 Nowość!

I edycja - cena promocyjna

2. Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe  2 400 zł 330 zł
 
1.400 zł 2.700 zł  
3. Międzynarodowe Studia Coachingu 2  400 zł 420 zł
 
 1.800 zł 3.500 zł

 Nowość!

I edycja - cena promocyjna

 

 

Studia podyplomowe trzysemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

XIV

rat

III

raty

I

rata

1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnospra-wnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 400 zł 270 zł
 
1.200 zł 3.500 zł  
2. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym  i w edukacji wczesnoszkolnej 3 400 zł 270 zł 1.200 zł 3.500 zł

 Nowość!

I edycja - cena promocyjna

3. Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym  i w edukacji wczesnoszkolnej 3 400 zł 270 zł 1.200 zł 3.500 zł

Nowość!

I edycja - cena promocyjna

4. Kwalifikacyjne studia pedagogiczne 3 400 zł 270 zł  1.200 zł 3.400 zł  
5. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 400 zł 270 zł 1.200 zł 3.500 zł  
6. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapia pedagogiczną 3 400 zł 330 zł 1.500 zł 4.300 zł Nowość!

I edycja - cena promocyjna

7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera  3 400 zł 270 zł  1.200 zł 3.500 zł

 Nowość!

I edycja - cena promocyjna

 

 

Studia podyplomowe czterosemestralne

LP Kierunek Liczba sem. Wpisowe Czesne Uwagi

XVIII rat

IV

raty

I

rata

1.  Logopedia 4 400 zł 300 zł
 
1.300 zł 5.000 zł

 Nowość!

I edycja - cena promocyjna

  

 

Kontakt
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

41-800 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40
tel/fax.+48 322 733 194,

email: dziekanat@zabrze.janski.edu.pl